جمعه 5 ارديبهشت 1393

قیمت روز میلگرد

نوع میلگرد وزن قیمت زمان
میله گرد 6.5 4.5 کیلوگرم 2365 تومان 16 تیر 92
میله گرد 8 6 کیلوگرم 2104 تومان 16 تیر 92
میله گرد 10 7.5 کیلوگرم 2024 تومان 16 تیر 92
میله گرد 12 11 کیلوگرم 2000 تومان 16 تیر 92
میله گرد 14 15 کیلوگرم 2010 تومان 16 تیر 92
میله گرد 16 19 کیلوگرم 1980 تومان 16 تیر 92
میله گرد 18 25 کیلوگرم 1980 تومان 16 تیر 92
میله گرد 20 30 کیلوگرم 1980 تومان 16 تیر 92
میله گرد 22 36 کیلوگرم 1995 تومان 16 تیر 92
میله گرد 25 47 کیلوگرم 1995 تومان 16 تیر 92
میله گرد 28 56 کیلوگرم - 16 تیر 92
میله گرد 30 - - -

تبلیغات

ابزارهای آنلاین

android app web servic
blog counter